NGUYỄN MINH LOAN
Giám đốc, Ðiều hành và Phát triển Kinh doanh
Chinh phục các mục tiêu là cuộc sống của tôi.
Câu chuyện của tôi
Là một thành viên trong Ban Điều Hành và Phát triển Kinh Doanh, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc không ngừng đem đến những giải pháp bảo hiểm ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, cũng như tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ trên tinh thần “Nghĩ lớn, Mơ lớn, Xây lớn” cùng Chubb Life Việt Nam.

Với vị thế là Công ty công nghệ bảo hiểm, Chubb Life Việt Nam tiếp tục thực thi chiến lược kinh doanh bền vững, phát triển các dòng sản phẩm sáng tạo, được thiết kế riêng cho từng cá nhân và gia đình, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến việc nâng cao trải nghiệm khách hàng; sự chuẩn mực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ.

Tôi tự hào là một thành viên của Chubb Life Việt Nam và tôi hạnh phúc khi được chia sẻ những giá trị tốt đẹp ấy đến bạn.

  • Tham dự Chương trình Thượng Hải, Hàn Châu, Tô Châu.
  • Tham dự Chương trình Hàn Quốc.
  • Tham dự Chương trình Dubai.
  • Tham dự chương trình AAA năm 2018.
Hình ảnh & Giải thưởng tiêu biểu